Ochrona Zdrowia

SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze
nocna i świąteczna opieka lekarska
ul. Ogińskiego 6
Jelenia Góra
tel. 75 753 73 35

Praktyka Lekarza Rodzinnego – Sosnówka
ul. Strażacka 7
tel. 75 761 02 67

Apteka Podgórzyńska
ul. Żołnierska 14
58 – 562 Podgórzyn
tel. 75 762 15 23

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Grupa Karkonoska GOPR
ul. Sudecka 79
tel. 75 752 47 34
Numer ratunkowy w górach: tel. 601 100 300

Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna w Sosnówce
ul. Strażacka 7
tel. 75 761 03 08

Kościoły

Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i M.B. Ostrobramskiej w Sosnówce
ul. Liczyrzepy 30
tel. 75 761 06 25

serce Twoje ulubione obiekty 0